Ohiko osoko bilkura

Gaur, osteguna, ohiko osoko bilkura izango da 18:00etan udaletxeko batzar aretoan. Jarraian duzue bertan aztertuko diren gaien zerrenda. Gogoratu bilkurak publikoak direla eta edozeinek duela bertaratzeko aukera.

 

BILERAKO DEIALDIA

MOTA: OHIKOA

ORGANUA: Udal batzarra

EGUNA: 2024/04/25

ORDUA: 18:00etan

LEKUA: UDALETXEKO BATZAR ARETOAN  

 

AZTERGAIAK:

1. 2023/2/28k Ohiko bilkurako aktaren irakurketa, eta hala balegokio onartzea

2. 2024/03/21eko ezohiko bilkurako aktaren irakurketa, eta hala balegokio onartzea.

3. Alkatetzak sinatutako erabakien berri ematea: 2023/12/28tik 2024/04/19ra bitartekoak

4. Zaldibiako Bide Publikoen inbentarioaren behin-betiko onarpena

5. Gizarte Larrialdietarako Laguntzen lehentasun-irizpideen onarpena

6. Zaldibiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren -HAPO- URTESABEL-AZPI 2.sektoreko Plan Partzialaren hasierako onarpena

7. Zaldibia eta Gaintza udalerrien arteko Elkartearen Estatutuen aldaketen onarpena

8. Zubiaurre baserriaren obrak direla eta, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan hobaria aitortzeari buruzko akordioa hartzea

9. 2023ko aurrekontuaren likidazioaren txostena eta 2024ko aurrekontuan egindako txertaketen berri ematea.

10. 2024ko aurrekontuko kreditu gehigarrien proposamena, eta hala balegokie onartzea

11. 2024ko aurrekontuaren lehen hiruhileko gauzatzearen berri ematea

12. 2023ko urteari dagokion langileen 2. soldata-igoerari buruzko erabakia hartzea (%0,05) (2023ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31/2022 Legea) eta 2023/11/29ko Udal Osoko Bilkurako Akta.

13. Zaldibiako Mugikortasun Plana

14. Galde-erreguak