Eraikuntzen gaineko Ordenantza

Jarraian kontsulta dezakezu 2020ko urriaren 27an GAOn argitaratu ziren Eraikuntzen Ordenantzak.