Urtesabel-Azpi 2.sektoreko Plan Partzialaren hasierako onarpena

Iragarki honen bidez jakinarazten da, Zaldibiako Udalaren Osoko Bilkurak apirilaren 25ean egindako batzarrean, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Urtesabel-azpi 2. Sektoreko Plan Partzialari hasierako onarpena ematea erabaki zela. Dokumentazioa udaletxeko hirigintza departamenduan egongo da ikusgai. Jarraian, informazio gehiago.

 

Zaldibiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren -HAPO- URTESABEL-AZPI 2.sektoreko Plan Partzialaren hasierako onarpena (2024IAKU0002)

Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko EAEko 2/2006 Legearen eta martxoaren 24ko, lurralde antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituen 46-2020 Dekretuak diotenari jarraituz, Zaldibiako Udalaren Osoko Bilkuraren Batzarrak, 2024ko apirilaren 25ean  egindako bileran, hasierako onespena eman zion, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren -HAPO- URTESABEL-AZPI 2.sektoreko Plan Partzialari (2024IAKU0002),

 

Orain, ordea, aipatutako Plan Partzialeko dokumentazioa jendaurrean jartzen da erakusgai:

 

Epea: Dokumentazioa 20 egunez egongo da erakusgai iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Tokia: Zaldibiako udaletxeko hirigintza departamentua eta udalaren web-orria: www.zaldibia.eus

Oharrak, iradokizunak edota alternatibak aurkezteko tokia(k): Udaletxeko Erregistro Orokorra, aurrez aurrekoa eta elektronikoa, biak.

 

Zaldibia, 2024ko maiatzak 31a.-Ioritz Berra Juaristi