Zaldibiako Udaleko pleno bereziko informazioa

2012ko martxoaren 6an egindako PLENO BEREZIko  informazioa

AZTERGAIAK:

1.- Martxoaren 8aren inguruko mozioa. Bildu

2.- Martxoaren 8aren inguruko mozioa. Zaldibia Herrigintzan.

3.- Lan erreforma eta graba deialdiaren inguruko mozioa. Bildu

4.-Lan erreformaren inguruko mozioa. Zaldibia Herrigintzan.

5.- Tentsio altuko linearen inguruko mozioa.

6.- Zaldibiko Arau Lagungarrien 6.aldaketa puntualaren testu bateratua ( AIU 1,4,8, 9eta arautegi orokorreko 3.1.5 atalari dagokiona) onartzea.

ZALDIBIN, 2012ko martxoaren 6an
ALKATEAK.

ERABAKIAK:

1.- Martxoaren 8aren inguruko mozioa. Bildu

Udalbatzak, Bilduko 7 zinegotzien aldeko botuekin eta Zaldibia Herrigintzan taldeko 2 zinegotzien abstentziorekin aurrean idatzitako mozioa onartzea erabaki da.

2.- Martxoaren 8aren inguruko mozioa. Zaldibia Herrigintzan.

Udalbatzak, Bilduko 7 zinegotzien abstentzioarekin eta Zaldibia Herrigintzan taldeko 2 zinegotzien aldeko botuekin aurrean idatzitako mozioa onartzea erabaki da.

3.- Lan erreforma eta graba deialdiaren inguruko mozioa. Bildu

Udalbatzak, aho batez, mozioa onartzea erabaki du.

4.-Lan erreformaren inguruko mozioa. Zaldibia Herrigintzan.

Udalbatzak, aho batez, mozioa onartzea erabaki du.

5.- Tentsio altuko linearen inguruko mozioa.

Kontuan izanik gai honi buruz informazio eskasa dutela denak adostu dute mahai gainean uztea datorren udalbatza bilera arte, bitarte horretan informazioa jasotzeko asmoz.

6.- Zaldibiko Arau Lagungarrien 6.aldaketa puntualaren testu bateratua ( AIU 1,4,8, 9eta arautegi orokorreko 3.1.5 atalari dagokiona) onartzea.

Udalbatzak, Bilduko 7 zinegotzien  aldeko botuekin eta Zaldibia herrigintzako 2 zinegotzien kontrako botuekin, proposamenak onartzea erabaki du eta ondorioz,:

ZALDIBIAN, 2012ko martxoaren 6an

IDAZKARIA

ELENA ZABALA ZUBIZARRETA andrea.

ALKATEA

JOSE ANTONIO ETXABE NAZABAL Jauna

UDALEKO ZINEGOTZIAK:

Maria Carmen Irastorza Armendariz andrea
Iñaki Golmayo Gurrutxaga jauna
Xabier Irastorza Jauregi  Jauna
Jon Mikel Ruano Matxain jauna
Ibai Azurmendi Madina jauna
Eñaut Hernandez Irastorza jauna
Aitor Olano Auzmendi jauna
Garbiñe Mendizabal Mendizabal andrea