Lege Oharra: Herritarren Partaidetza

Datu pertsonalak Zaldibiako Udalak tratatuko ditu eta “Herritarren Partaidetza” tratamenduan sartuko dira. 

Horren helburua da festa egunen inguruan herritarren iritzia jasotzea. Herritarren parte-hartzea sustatzeko interes publikoan oinarritutako informazio pertsonala biltzeko legitimazioa du Udalak, LBRL, 25 eta 69. artikuluetan adierazitako funtzioen arabera. Datu pertsonalak inkesta bukatutakoan ezabatuko dira. Ez zaizkie hirugarrenei lagako.

Datu pertsonalen tratamendua atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko edo mugatzeko edo tratamenduari aurka egiteko, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018  Lege Organikoan ezarritako baldintzak betez gero, idazki bat bidal diezaiokezu Zaldibiako Udalari. Datuak babesteko politika eskura dezakezu www.zaldibia.eus helbidean.

Herritarren Partaidetza Tratamendua:

Tratamenduaren helburua: Herritarrek udal kudeaketan parte hartzea sustatu eta bultzatzea. Udal web orria.

Tratamenduaren Oinarri Juridikoa:

  • DBEO: 6.1 e) interesatuak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena eman du helburu espezifiko bat edo batzutarako.
  • DBEO: 6.1 e) Interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak baliatzearen alde egindako misioa betetzeko beharrezko tratamendua.
  • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena
  • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena

Interesdunen kategorien edo kolektiboen deskribapena: Herritarrak

Datu pertsonalen kategoriak

- Identifikatzaileak: NANa, izen-abizenak, helbidea, e-maila.
- Egindako proposamena

Ahal denean, datu-kategoriak ezabatzeko aurreikusitako epeak: Datuak administrazio-jardueran zehar tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira, bai eta Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera ere.

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien deskribapen orokorra: informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Datuen jatorria (interesduna ez den pertsonatik badatoz): interesduna

Datuen Nazioarteko Transferentziak: ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik