Bilore eraisteko baimena eman du Udalak

2018tik jabe berriak ditu Biloreko eremuak. Ordutik hona eraikinen barruan zeuden hondakinak erretiratzen joan dira eta Udalaren baimena eskuratuta, Ura Agentziaren baimenaren zain daude eraikinak eraitsi eta eremua 0 kotan uzteko. Jarraian informazio gehiago.

Hainbat urtetan abandonatua egon ondoren eta mota askotako esku-hartzeak eginda, egoera arriskutsu eta tamalgarrian egon da urte luzez Bilore. Udalak hainbat saiakera egin izan ditu urtez urte erakundeen bidez eta herritarrak aktibatuz konponbidea eskatzeko, erantzunik jaso gabe. 2016ko udan abokatu baten bisita jaso zen Udalean Biloreko eremuaz galdezka, Udala HAPOa idazten ari zela jakitun. Horrela, negoziaketa bat hasi zen interesduna nor zen jakin gabe, eremu horren ezaugarrien inguruan. 2018ko maiatzean subastara atera zen Bilore eta jakin zen Mugertza Eskabazioak zela erostuna eta ordura arteko negoziaketaren atzean zegonen interesduna.

Bere jabe eginda, gaur arte pixkanaka eremua garbitzen joan dira eraispenerako prestatzeko. 2019/05/14an “Eraispen Proiektua” aurkeztu zuten, baina udal teknikarien txostena aintzat hartuta, dokumentazio gehigarria eskatu zitzaien. 2020/07/20an aurkeztu dute “Eraispen Proiektuaren gehigarria” Udalean, orain arteko lanen eta Eusko Jaurlaritzako oniritzi txostenarekin batera  Udalak egindako eskaerei erantzunez.

Aurkeztu den dokumentazioa aztertuta, udal teknikariek aldeko txostena egin dute, baina zehaztapen batzuekin herritarren segurtasunari lotuta:

 • Itxitura finkoa jarriko da herritarrak pasatzen diren eremuetan, barrura inor sar ez dadin bermatzeko.
 • Estruktura metalikoak (siloak) eraisterako garaian denboraz abisatuko zaio Udalari eta 50 metro barne dauden etxebizitzetako bizilagunei (Mendiondo, Oberena, Urbia, Mugertza, Goiz-eguzki, Urtesabel-azpiko pabilioiak, Berdillari eta Arru bidea), gutxienez ate-leihoak itxi edo behar balitz une zehatz batean etxetik ateratzeko segurtasun neurri gisa.
 • Berdin abisatu beharko zaio Errepide Sailari ere errepidean beharrezko neurriak har ditzaten.
 • Bilore ondoko espaloia moztea komenigarria litzateke gutxienez 2 metroko itxitura itxiarekin, aurrez oinezkoen pasabideak ezarriz.
 • Eraispen garaian zaintzaileren bat jarri beharko litzateke eremuaren inguruan herritarren presentzia eragozteko.
 • Obrako makinariaren gurpilak garbituko dira errepidean zikintasuna eta arriskua sortu ez dadin.
 • Behar diren neurri zuzentzaileak eta segurtasun-neurriak hartuko dira herritarren eta ondasunen segurtasuna bermatzeko.

 

Baimen honekin, Ur Konfederazioaren baimenaren zain daude eraisketa lanak ahalik eta azkarren hasteko. Urtebeteko lanak aurreikusten dituzte. Udaletik komunikazio etengabea eskatu zaie jabeei eraisketa lanak hastean eta neurri berean saiatuko gara herritarrak informatzen, batez ere inguruko bizilagunak.

Jakitun gara ikusgarria bezain gogaikarrian izango dela une batzuetan eraispen prozesua, beraz batetik pazientzia eskatzen dizuegu herritarrei eta bestetik, ezarriko diren segurtasun neurriak betetzea ere bai, ikusminak ez dezan istripurik eragin.  

 

Eta ondoren zer?

Bilorek Zaldibiako herrian izan duen eragina alor eta eremu askotan ikus dezakegu. Azken urteetan, ordea, txikizioa, itxura txarra eta arriskua besterik ez dugu izan herri-sarreran. Horri konponbidea emango zaio inork espero gabeko moduan eta zaldibitarrok pisu handi bat kenduko dugu gainetik laster. Ondorena iragartzerik ez badago ere, 2019ko urtarriletik indarrean den Hiri-Antolamenduko Plan Orokorrean, eremu honi hainbat zehaztapen egin zitzaizkion, bertan egin daitekeenaren eta egin ezin denaren inguruan.

Lurzoruaren Deklarazioa edo azterketa egin beharko dute lehenik, hor agertuko baitira lurzoruaren kalitate eta ezaugarriak. Emaitzaren arabera, jabeek Plan Partziala diseinatu eta aurkeztu beharko dute, eremu horren antolamendu berria zehaztuz.

Laburki azaltzeko, HAPOak zehazten dituen ezaugarri hauen barne osatu beharko da Plan Partziala:

 • Kalifikazio orokorra: hirugarren sektoreko eremua (zerbitzuak)
 • Erabilera onargarriak:
  • Industria-erabilera, betiere industria-garbia bezala katalogatua dagoena. Udalak ukatu dituen erabilerez gain dauden kasuetan udalbatzak erabaki beharko du garbia den edo ez.
  • Ekipamendu komunitarioa (herritarrentzat zerbitzuak).
  • Bizitegi-erabilera (Mendi-Ondo pareko eremuan, eraikigarritasunaren %15eko  maximoarekin, hau da, 3.700m2, Ibarrazpiko bloke bat eta zerbait gehiago, ideia bat egiteko, adibidez).
 • Garapena: sarbiderako biribilgunea egingo da, espazio libreen erdia ibaiaren ondoan, ibaitik 5 metrora ezer ez da egingo eta eraikinak gutxienez errekaren ertzetik 12 metrora egongo dira. Jarduerek D eremu akustikoaren barruan egon beharko dute.
 • Plan Partzialak bete beharreko baldintzak: erakunde ugariren galbahea pasa beharko du, hala nola, Zaldibiako Udala, Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Ura agentzia eta abar. Kontserbazio Bereziko Eremuan egonik ingurumen inpaktuaren ebaluazioa ere egin beharko da onartu aurretik.

 

Datozen hilabeteetan beraz, eraispen prozesua ondo joatea izango da helburua eta ondorengo urteetan Plan Partzial horren lanketan izango du zer esanik gure herriak.