IBIak (Badoak) erregulatzeko udal ordenantza

Espaloietan zehar ibilgailuak sartzeagatik eta edozein motatako merkantzien aparkaleku esklusibo, karga edo deskargarako bide publikoaren erreserbagatik zehazturiko tara erregulatzen duen ordenentza.