Beheko solaurietako lokalen erabilera, etxebizitza izatera aldatzeko ordenantza

Egoitzarako lurzoru hiritarrean finkatutako eremuetan dauden beheko oinen eta bestelako lokalen erabilera aldatzera bideratutako jarduketen ordenantza erregulatzailea